Žutoglava_pliska

Žutoglava pliska – prelepa vlasinska letačica

27.12.2021.

Vlasinska visoravan netaknute prirode na jugu Srbije predstavlja dom za mnoge vrste ptica – od autohtonih do šire rasprostranjenih evropskih vrsta, ali i egzotičnih vrsta koje su ovde pronašle privremeno ili stalno stanište.

Među njima je i žutoglava pliska, politipska vrsta sa vrlo širokim arealom rasprostranjenja. Tokom njihovog reproduktivnog perioda, može se naći na širokom području od Tibeta i srednjeazijskih planina na jugu, Mandžurije na istoku, pa preko većeg dela Sibira, do Severnog ledenog okeana na severu i Belorusije na zapadu. Dugo je areal rasprostranjenja obe podvrste od polovine 20. veka imao tendenciju širenja ka zapadu i jugozapadu, ali su ta kretanja bila vrlo ograničena.

Ovom kolonizacijom su, pored velike kompaktne populacije, nastale mnoge manje reproduktivne grupe koje se gnezde na više izdvojenih lokacija u srednjoj Evropi i na Jermenskoj visoravni.

Fotografija: Medeniacus, Wikipedia https://sr.wikipedia.org/wiki/%C5%BDutoglava_pliska

Aprila 2014. godine pojavio se prvi primerak ove vrste u Srbiji – na ribnjaku „Kapetanski rit“ kod Kanjiže.

Ipak, pravu “ekspanziju” je ova vrsta doživela 2016. Godine, kada je grupa istraživača iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije obilazila terene u granicama Predela izuzetnih odlika „Vlasina“ i pojedine okolne lokalitete. Cilj je bio prikupljanje podataka za izradu Atlasa ptica gnezdarica Evrope i Crvene knjige ptica Srbije, u koje je upisana i ova egzotična vrsta.

Predeo izuzetnih odlika „Vlasina“ predstavlja izdignuti srednjeplaninski predeo u jugoistočnoj Srbiji, sa relativno širokim visinskim rasponom. Raznovrsnost i specifičnost biotopa uslovljavaju visok stepen kako specijskog, tako i ekosistemskog diverziteta. Iako je fauna Vlasinskog jezera pod jakim antropogenim uticajem, tu se još uvek mogu naći elementi retkih i ugroženih vrsta, kao što je predivna žutoglava pliska.

Instagram galerija

Partneri projekta